ปลุก

ภาษาอังกฤษ


v awake
คำอธิบาย: ทำให้ตื่นจากหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: wake up
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก
v evoke
คำอธิบาย: ก่อให้เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: call , recall
ตัวอย่างประโยค: คุณนายปลุกความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมา