ปลื้มใจ

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
คำอธิบาย: ปิติและเบิกบานใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be glad , be delighted , be gratified
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง