ปลื้มเปรม

ภาษาอังกฤษ


v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: ปลื้มใจ , ปลื้มปิติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be glad , joy , exult , rejoice