ปลื้ม

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
คำอธิบาย: เบิกบานยินดีมาก
ความหมายเหมือนกับ: ปลาบปลื้ม , ยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be overjoyed , be happy , be delighted , be gratified
ตัวอย่างประโยค: นภาศรีปลื้มมากที่ลูกชายสอบเป็นปลัดอำเภอได้