ปลีน่อง

ภาษาอังกฤษ


n calf (of the leg)
คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
ความหมายเหมือนกับ: น่อง
ตัวอย่างประโยค: ปลีน่องของนักกีฬาคนนี้มีแต่กล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดเลย