ปลีกเวลา

ภาษาอังกฤษ


v spare the little time
คำอธิบาย: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เจียดเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: find the time
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้