ปลีกล้วย

ภาษาอังกฤษ


n blossom of the banana tree
คำอธิบาย: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ กินดิบหรือนำมาปรุงอาหารได้
ความหมายเหมือนกับ: ปลี , หัวปลี
คำที่เกี่ยวข้อง: banana flower
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วย หยวกกล้วย กล้วยสุก กล้วยดิบ