ปลีกย่อย

ภาษาอังกฤษ


adj odds and ends
ความหมายเหมือนกับ: เบ็ดเตล็ด , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: detail
ตัวอย่างประโยค: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน