ปลีก

ภาษาอังกฤษ


v evade
คำอธิบาย: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
ความหมายเหมือนกับ: แยก , หลีก , ปลีกตัว
ตัวอย่างประโยค: ฉันอายุก็มากแล้ว อยากจะปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงมาอยู่โดดเดี่ยว
adj be piecemeal
คำอธิบาย: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ย่อย , ปลีกย่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: retail , be fragmentary
ตัวอย่างประโยค: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน