ปลี

ภาษาอังกฤษ


n banana blossom
คำอธิบาย: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ กินดิบหรือนำมาปรุงอาหารได้
หน่วยนับ: หัว
ความหมายเหมือนกับ: หัวปลี , ปลีกล้วย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อต้นกล้วยออกปลีผิดปกติก็ถือเป็นสิ่งแปลก