ปลิ้นปลอก

ภาษาอังกฤษ


v cheat
คำอธิบาย: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
ความหมายเหมือนกับ: ปลิ้นปล้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: deceive , trick , swindle
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น