ปลิ้นตา

ภาษาอังกฤษ


v make grimace
คำอธิบาย: กลับเปลือกตาข้างในออกมาข้างนอก
ความหมายเหมือนกับ: แหกตา
คำที่เกี่ยวข้อง: make a wry face
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่พวกนี้ชอบทำท่าทางเลียนแบบทารกปัญญาอ่อน แลบลิ้น ปลิ้นตา ส่ายหน้า