ปลิ้น

ภาษาอังกฤษ


v turn inside out
คำอธิบาย: กลับข้างในบางส่วนให้ออกมา
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ปลิ้นเปลือกตาของเขาขึ้นเพื่อหาผงที่เข้าตา