ปลิว

ภาษาอังกฤษ


v be blown away
คำอธิบาย: ลอยตามลม, ถูกลมพัด (ใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเบา)
ความหมายเหมือนกับ: ลอยละล่อง , ลอยละลิ่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: be carried by wind
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพายุฝนเริ่มกระหน่ำมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปลิวไปตามลมกระนั้น