ปลิง

ภาษาอังกฤษ


n leech
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในวงศ์ Hirudinidae ตัวยืดได้คล้ายทาก ชอบเกาะคนหรือสัตว์เพื่อดูดกินเลือด มีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Hirudinaria manillensis
ตัวอย่างประโยค: วิธีปฏิบัติเมื่อปลิงเกาะคืออย่าพยายามดึงปลิงหรือทากออกจากผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดแผลฉีกขาดเลือดออก