ปลาไหลยอดจาก

ภาษาอังกฤษ


n muraenesox cinereus
ความหมายเหมือนกับ: ปลามังกร