ปลาใบโพ

ภาษาอังกฤษ


n drepane punetatus
ความหมายเหมือนกับ: แมลงปอ