ปลาใบตาล

ภาษาอังกฤษ


n Helostoma temminckii (Helostomidae)
ความหมายเหมือนกับ: หมอตาล
คำที่เกี่ยวข้อง: name of fresh-water fish