ปลาแม่กระแซง

ภาษาอังกฤษ


n dried salted damsel fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลาสลิดแห้ง