ปลาแขยง

ภาษาอังกฤษ


n freshwater fish
n a kind of fish
คำที่เกี่ยวข้อง: fish in the Family of Bagridae