ปลาเห็ด

ภาษาอังกฤษ


n name of Thai food made of fish
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ทอดมันปลา , ทอดมัน
ตัวอย่างประโยค: ปลาเห็ดขนาดแท้สูตรดั่งเดิมของคนอยุธยาต้องไม่ใส่ถั่วฝักยาว