ปลาเพี้ย

ภาษาอังกฤษ


n Greater black shark
ความหมายเหมือนกับ: กา
คำที่เกี่ยวข้อง: Morulius chrysophekadion