ปลาเงินปลาทอง

ภาษาอังกฤษ


n goldfish
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Carassius aurafus ในวงศ์ Cyprinidae เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เกล็ดทั่วลำตัวมักมีสีเงินหรือทอง แต่ก็อาจเป็นสีดำ หรือด่าง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปลาเงินปลาทอง กำลังเป็นที่นิยมมาก จึงน่าสนใจที่จะเพาะปลาชนิดนี้ขาย