ปลาเค็ม

ภาษาอังกฤษ


n (dried) salted fish
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกินปลาเค็มกับข้าวต้ม