ปลาเข็ม

ภาษาอังกฤษ


n Wrestling Half-Beak
ความหมายเหมือนกับ: ปลากระทุงเหว
คำที่เกี่ยวข้อง: Dermogenus pusillus