ปลาเกลือ

ภาษาอังกฤษ


n salted fish
คำอธิบาย: ปลาเคล้าเกลือแล้วตากแห้ง สามารถเก็บไว้กินได้นาน
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาเค็ม
ตัวอย่างประโยค: เมื่อซื้อปลาเกลือที่เค็มจัดมาประกอบอาหารก็คงไม่อร่อย