ปลาหัวตะกั่ว

ภาษาอังกฤษ


n name of small freshwater fish