ปลาหมอช้างเหยียบ

ภาษาอังกฤษ


n Scatophagus argus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตะกรับ , ปลากระทะ , ปลาเสือดาว
คำที่เกี่ยวข้อง: fasciatus , fresh water perch-leke fish