ปลาหน้าดิน

ภาษาอังกฤษ


n ground fish
คำอธิบาย: ปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาน้ำลึก
ตัวอย่างประโยค: ปลาเก๋าจัดเป็นปลาหน้าดินชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงมาก