ปลาส้ม

ภาษาอังกฤษ


n pickled fish
คำอธิบาย: ปลาหมักด้วยเกลือ ข้าวสุก พริกไทย กระเทียม
หน่วยนับ: ชิ้น,ตัว
ตัวอย่างประโยค: วันไหนพ่อหาปลาไม่ได้แม่ก็จะเอาปลาส้มที่หมักไว้ออกมากินเป็นอาหาร