ปลาสเตอร์

ภาษาอังกฤษ


n plaster
คำอธิบาย: ผ้ายางปิดแผล
ตัวอย่างประโยค: แผลยังไม่หายดี เพราะฉนั้นจะต้องปิดปลาสเตอร์ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นเชื้อโรคจะเข้าไปได้