ปลาสำลี

ภาษาอังกฤษ


n black-banded trevally
คำที่เกี่ยวข้อง: Seriola nigrofasciata