ปลาสลิดแห้ง

ภาษาอังกฤษ


n dried salted damsel fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลาแม่กระแซง