ปลาสลิด

ภาษาอังกฤษ


n gourami
ความหมายเหมือนกับ: ปลาใบไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: Osphronemus goramy