ปลาสร้อย

ภาษาอังกฤษ


n minnow
ความหมายเหมือนกับ: กระสร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: Dangila leptocheila