ปลาสนาการ

ภาษาอังกฤษ


v disappear
คำอธิบาย: หายไป, หนีไป
คำที่เกี่ยวข้อง: flee , vanish
ตัวอย่างประโยค: พอหันมาอีกทีของบนโต๊ะทั้งหลายก็ปลาสนาการไปเสียแล้ว