ปลาลัง

ภาษาอังกฤษ


n species of marine fish
คำที่เกี่ยวข้อง: Rastrelliger brachysomus