ปลาร้า

ภาษาอังกฤษ


n pickled fish
คำอธิบาย: ปลาหมักเกลือใส่ข้าวคั่วใช้เป็นเครื่องจิ้ม
ความหมายเหมือนกับ: ปลาแดก
ตัวอย่างประโยค: การกินส้มตำแบบอีสานแท้ๆ ก็ต้องใส่น้ำปลาร้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความเค็ม และความหอม