ปลายแถว

ภาษาอังกฤษ


n the last in a row
คำอธิบาย: ส่วนที่อยู่ตอนท้ายของแถว
ความหมายเหมือนกับ: หางแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: the end of a queue
คำตรงข้าม: หัวแถว
ตัวอย่างประโยค: ผู้บังคับกองทหารบกรถยนต์นำผู้เชิญธงเดินผ่านแถวทหารตั้งแต่ปลายแถวสู่หัวแถว
n underling
คำอธิบาย: คนที่ไม่มีความสำคัญ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง , ลิ่วล้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: menial , flunky , lackey , hireling
ตัวอย่างประโยค: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว