ปลายเนิน

ภาษาอังกฤษ


n foot of the knoll
คำอธิบาย: ตอนล่างสุดของโคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
ตัวอย่างประโยค: ทหารถูกสั่งให้นอนหมอบอยู่ที่ปลายเนินจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้บุก