ปลายเดือน

ภาษาอังกฤษ


n end of a month
คำอธิบาย: เวลาใกล้สิ้นเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง: monthend
ตัวอย่างประโยค: พนักงานทุกคนต่างนับวันรอให้ถึงปลายเดือนเร็วๆ เพราะเงินเดือนเก่าเริ่มจะหมดแล้ว