ปลายสุด

ภาษาอังกฤษ


adj extreme
ความหมายเหมือนกับ: สุดขั้ว , สุดท้ายปลายโต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: inordinate
n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนปลาย , ข้างท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: in the end , at last , finale
n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนปลาย , ข้างท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: in the end , at last , finale
n end
ความหมายเหมือนกับ: หลังสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: hindmost part , extreme end