ปลายมือ

ภาษาอังกฤษ


adv in the long run
คำอธิบาย: ถึงที่สุด, ในที่สุด
คำตรงข้าม: ต้นมือ
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบทำงานแบบเสร็จปลายมือเสมอ ก็คือทำให้เสร็จก่อนวันส่งงานเพียงวันเดียว
n end
คำอธิบาย: บั้นปลายของชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: later period , late stage , later life
ตัวอย่างประโยค: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top