ปลายผ้า

ภาษาอังกฤษ


n edge of a piece of fabric
ความหมายเหมือนกับ: ริมผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: edge of a strip of cloth , selvage