ปลายปี

ภาษาอังกฤษ


adv end of a year
คำอธิบาย: ช่วงสุดท้ายของปี
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นปี , ท้ายปี
ตัวอย่างประโยค: สุดาพรจะกลับมาจากเมืองนอกปลายปีนี้