ปลายน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n river mouth
คำอธิบาย: สุดลำน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: mouth of the stream , source of stream or river , end of the river
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่