ปลายนิ้ว

ภาษาอังกฤษ


n fingertip
คำอธิบาย: นิ้วส่วนสุดที่มีเล็บอยู่
ตัวอย่างประโยค: ในผู้ที่จำเป็นต้องใช้มือทำงานเป็นประจำ มักจะมีอาการมือชาให้เห็นได้บ่อยๆ โดยมักจะเป็นบริเวณฝ่ามือ ปลายนิ้ว โดยเฉพาะ หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง