ปลายตีน

ภาษาอังกฤษ


n tiptoe
คำอธิบาย: ตอนสุดของเท้า
ความหมายเหมือนกับ: ปลายเท้า
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา