ปลายข้าว

ภาษาอังกฤษ


n broken-milled rice
คำอธิบาย: ข้าวสารที่เมล็ดแตก หรือ แหลก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าข้าวเหลือไม่พอก็ซื้อปลายข้าวมาต้มข้าวหมาแทน