ปลามังกร

ภาษาอังกฤษ


n muraenesox cinereus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาไหลยอดจาก